Kupac ima pravo povrata i zamjene proizvoda. Ukoliko se radi o zamjeni proizvoda zbog želje Kupca, isti šalje proizvod o svom trošku, a ukoliko je razlog povrata oštećen ili neispravan proizvod (tehnički nedostatak na proizvodu), trošak ide na račun Trgovca.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Vraćeni proizvod mora biti neoštećen i ne smije biti korišten te mora biti zapakiran u originalno pakiranje s odgovarajućim originalnim etiketama, privjesnicama i deklaracijom. Ukoliko je proizvod neispravan, trošak povrata ili zamjene snosi Trgovac. Prema želji Kupca, vraćeni proizvod će biti zamijenjen ili će Kupac primiti povrat novca. Ukoliko se ne radi o neispravnom ili oštećenom proizvodu, trošak povrata i/ili zamjene, u cijelosti snosi Kupac.

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku 14 dana od datuma isporuke narudžbe.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA