TANSAN d.o.o. prihvaća sve vrste reklamacija koje se odnose na tehničke nedostatke proizvoda. Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku 14 dana od datuma isporuke narudžbe. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (link na obrazac).


Predmeti se moraju vratiti sa svim originalnim oznakama i pakiranjem. Povrati sredstava bit ce obrađeni čim prihvaćeni proizvodi budu provjereni od strane tvrtke TANSAN d.o.o. Povrat ce biti izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu.


Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji proizvoda